...

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมกับกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมกับกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้กรอบแนวคิด “การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกโดยเยาวชน”
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ อาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

(จำนวนผู้เข้าชม 486 ครั้ง)